Stanovisko 11/2020 k návrhu rozhodnutia príslušného dozorného orgánu Írska o schválení požiadaviek na akreditáciu monitorujúceho subjektu pre kódex správania podľa článku 41 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

25 May 2020
Stanovisko 11/2020 173.2KB
Members:
Topics: