Yttrande 11/2020 om utkastet till beslut från Irlands behöriga tillsynsmyndighet om godkännande av kraven för ackreditering av ett organ för övervakning av en uppförandekod enligt artikel 41 i dataskyddsförordningen

25 May 2020
Yttrande 11/2020 164.8KB
Members:
Topics: