Lausunto 11/2020 Irlannin toimivaltaisen valvontaviranomaisen antamasta päätösehdotuksesta, joka koskee käytännesääntöjen valvontaelimen akkreditointivaatimusten hyväksymistä yleisen tietosuojaasetuksen 41 artiklan mukaisesti

25 May 2020
Lausunto 11/2020 159KB
Members:
Topics: