Nuomonė 11/2020 dėl Airijos kompetentingos priežiūros institucijos sprendimo dėl elgesio kodekso stebėsenos įstaigos akreditavimo reikalavimų tvirtinimo pagal BDAR 41 straipsnį projekto