Nuomonė 11/2020 dėl Airijos kompetentingos priežiūros institucijos sprendimo dėl elgesio kodekso stebėsenos įstaigos akreditavimo reikalavimų tvirtinimo pagal BDAR 41 straipsnį projekto

25 May 2020
Nuomonė 11/2020 164.33 KB
Members:
Topics: