Euroopa Andmekaitsenõukogu

EDPB

Filters

Pages

Suunised 4/2018 isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) artikli 43 kohase sertifitseerimisasutuste akrediteerimise kohta

14 December 2018
Suunised 4/2018  454.31 KB

Arvamus 28/2018, mis käsitleb Euroopa Komisjoni rakendusotsuse eelnõud isikuandmete kaitse piisavuse kohta Jaapanis

05 December 2018
Opinion 28/2018 regarding the EU Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan  976.32 KB

Agenda of Fifth Plenary

04 December 2018

Agenda of Fifth Plenary

Agenda of Fifth Plenary  82.78 KB

[OLD] Töökord

23 November 2018

Version 2, as last modified and adopted on 23 November 2018.

[OLD] Forretningsordenen 23.11.2018  169.61 KB

Agenda of Third Plenary

25 September 2018

Agenda of Third Plenary

Agenda of Third Plenary  473.19 KB

Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldus majandustegevuse koondumise mõju kohta andmekaitsele

27 August 2018
EDPB statement on Economic Concentration - 27/08/2018  66.77 KB

Pages