Насоки 5/2019 относно критериите за прилагането на „правото да бъдеш забравен“ при възникване на дела, свързани с предоставяне на услуги за търсене на информация съгласно ОРЗД“ (част 1) - version adopted after public consultation