Linji gwida 5/2019 dwar il-kriterji tad-Dritt li tkun Minsi filkażijiet ta’ muturi tat-tfittxija skont il-GDPR (parti 1) - version adopted after public consultation