Ohjeet 5/2019 kriteereistä, jotka koskevat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista oikeutta tulla unohdetuksi hakukoneiden tapauksessa (osa 1) - version adopted after public consultation