Pamatnostādnes 5/2019 par kritērijiem attiecībā uz tiesībām tikt aizmirstam meklētājprogrammu lietās saskaņā ar VDAR (1. daļa) - version adopted after public consultation