Usmernenia č. 1/2018 týkajúce sa certifikácie a určovania kritérií certifikácie podľa článkov 42 a 43 nariadenia 2016/679

4 June 2019
Usmernenia č. 1/2018 603.07 KB
Members:
Topics: