Pokyny 1/2018 týkající se vydávání osvědčení a určování kritérií pro vydávání osvědčení podle článků 42 a 43 nařízení 2016/679

4 June 2019
Pokyny 1/2018 669.91 KB
Members: