Насоки 1/2018 относно сертифицирането и определянето на критериите за сертифициране в съответствие с членове 42 и 43 от Регламента