Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Pamatnostādnes 05/2020 par piekrišanu saskaņā ar Regulu 2016/679

04 May 2020
Pamatnostādnes 05/2020  296.05 KB
Tēmas:
Dalībvalstis: