Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679

04 May 2020
Guidelines 05/2020  321.3 KB
Tēmas:
Dalībvalstis: