ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679

04 May 2020
Guidelines 05/2020  321.3 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: