ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Κατευθυντήριες γραμμές 5/2020 σχετικά με τη συγκατάθεση βάσει του κανονισμού 2016/679

04 May 2020
Κατευθυντήριες γραμμές 5/2020  378.23 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: