Европейски комитет за защита на данните

Насоки 5/2020 относно съгласието в съответствие с Регламент 2016/679

04 May 2020
Насоки 5/2020  351.97 KB
Теми:
Държави членки: