Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana