Avtomatizirano sprejemanje odločitev in oblikovanje profilov