CEPD-AEPD Aviz comun 5/2021 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (Legea privind inteligența artificială)

18 June 2021
CEPD-AEPD Aviz comun 5/2021 563.42 KB
Members: