Gemensamt yttrande 5/2021 från EDPB och EDPS om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (rättsakt om artificiell intelligens)

18 June 2021
Gemensamt yttrande 5/2021 från EDPB och EDPS 518.9 KB
Members: