Európsky výbor pre ochranu údajov

Spoločné stanovisko EDPB – EDPS 1/2021 k vykonávaciemu rozhodnutiu Európskej komisie o štandardných zmluvných doložkách medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi

14 January 2021

Note: the annexes contain additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft Implementing Decision and to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

Spoločné stanovisko EDPB – EDPS 1/2021 k vykonávaciemu rozhodnutiu Európskej komisie o štandardných zmluvných doložkách medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi  216.84 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021 - Annex 1  93.68 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021 - Annex 2  197.61 KB
Členské štáty: