Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Společné stanovisko EDPB a EIOÚ 1/2021 k prováděcímu rozhodnutí Evropské komise o standardních smluvních doložkách mezi správci a zpracovateli

14 January 2021

Note: the annexes contain additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft Implementing Decision and to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

Společné stanovisko EDPB a EIOÚ 1/2021 k prováděcímu rozhodnutí Evropské komise o standardních smluvních doložkách mezi správci a zpracovateli  188.23 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021 - Annex 1  93.68 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021 - Annex 2  197.61 KB
Členské státy: