Společné stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů č. 4/2021 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a

31 March 2021
Společné stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů č. 4/2021 231.35 KB
Members:
Topics: