L-Opinjoni Konġunta 04/2021 tal-EDPB-EDPS dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għallaċċettazzjoni ta’ ċertifikati interoperabbli dwar ilvaċċinazzjoni, l-ittestjar u lirkupru għall-faċ

31 March 2021
L-Opinjoni Konġunta 04/2021 tal-EDPB-EDPS 274.7 KB
Members:
Topics: