CEPD adoptă Orientările privind drepturile persoanelor vizate și scrisoarea privind consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor

19 January 2022

Bruxelles, 19 ianuarie - În cursul sesiunii sale plenare din ianuarie, CEPD a adoptat Orientările privind drepturile persoanelor vizate, care se axează pe dreptul de acces. Orientările urmăresc să ofere o analiză a diverselor aspecte ale dreptului de acces și îndrumări mai precise privind modul în care dreptul de acces trebuie pus în aplicare în diferite situații. Printre altele, orientările oferă clarificări cu privire la domeniul de aplicare al dreptului de acces, la informațiile pe care operatorul trebuie să le furnizeze persoanei vizate, la formatul cererii de acces, la principala modalitate de furnizare a accesului și cu privire la noțiunea de cereri vădit nefondate și excesive. În noiembrie 2019 a avut loc un eveniment al părților interesate pe această temă, iar punctele de vedere și opiniile acestora au fost luate în considerare în cursul procesului de elaborare.

Președintele CEPD, Andrea Jelinek, a declarat: „Dreptul de acces permite persoanelor să afle cum și de ce sunt prelucrate datele lor cu caracter personal. Orientările oferă exemple pentru a sprijini operatorii să răspundă cererilor de acces într-un mod care respectă RGPD.”

Orientările vor fi supuse consultării publice pe o perioadă de șase săptămâni.

În plus, CEPD a adoptat o scrisoare ca răspuns la scrisorile care solicită o interpretare coerentă a consimțământului pentru utilizarea cookie-urilor. În scrisoare, CEPD își reiterează angajamentul de a asigura aplicarea armonizată a normelor de protecție a datelor în întreaga Uniune Europeană. În acest sens, CEPD a înființat recent un grup operativ privind bannerele cookie pentru a coordona răspunsul la plângerile referitoare la bannerele cookie. Mai mult decât atât, CEPD a actualizat orientările privind consimțământul pentru a asigura o abordare armonizată cu privire la condiționalitatea consimțământului și la manifestarea de voință lipsită de ambiguitate.

 

Notă în atenția presei:

Toate documentele adoptate în cadrul sesiunii plenare a CEPD fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul web al CEPD de îndată ce aceste verificări vor fi finalizate.

 

 

CEPD_Comunicat de presă_2022_01