Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal pokyny k právům subjektu údajů a dopis o souhlasu s cookies

19 January 2022

Brusel 19. ledna – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) přijal na svém lednovém plenárním zasedání pokyny k právům subjektu údajů, které se zaměřují na právo na přístup. Cílem pokynů je analyzovat různé aspekty práva na přístup a upřesnit, jak je třeba právo na přístup uplatňovat v různých situacích. Pokyny mimo jiné objasňují rozsah práva na přístup, informace, které musí správce subjektu údajů poskytnout, formát žádosti o přístup, hlavní postup pro poskytování přístupu a pojem zjevně nedůvodných a nepřiměřených žádostí. V listopadu 2019 se uskutečnila akce zúčastněných stran na toto téma a názory a stanoviska zúčastněných stran byly při přípravě návrhu zohledněny.

Předsedkyně EDPB Andrea Jelineková řekla: „Právo na přístup umožňuje jednotlivcům získat informace o tom, jak a proč jsou jejich osobní údaje zpracovávány. Pokyny poskytují příklady, které mají podpořit správce při odpovědích na žádosti o přístup takovým způsobem, aby to bylo v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.“

Pokyny budou předmětem veřejné konzultace po dobu šesti týdnů.

EDPB dále schválil dopis, kterým odpovídá na dopisy vyzývající ke konzistentnímu výkladu souhlasu s cookies. V dopise EDPB potvrdil, že je odhodlán zajistit harmonizované uplatňování pravidel pro ochranu údajů v celé Evropské unii. V tomto ohledu EDPB nedávno zřídil pracovní skupinu pro cookie bannery, která má koordinovat reakci na stížnosti týkající se cookie bannerů. EDPB dále aktualizoval pokyny k souhlasu, aby zajistil harmonizovaný přístup k podmíněnosti souhlasu a k jednoznačnému projevu vůle.

 

Poznámka pro redaktory:

U všech dokumentů přijatých na plenárním zasedání EDPB se provádí nezbytná právní a lingvistická kontrola a kontrola formátování a po ukončení kontrol budou tyto dokumenty zpřístupněny na internetových stránkách EDPB.

 

 

EDPB_Press Release_2022_01