Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje wytyczne w sprawie praw osób, których dane dotyczą, oraz pismo w sprawie zgody na stosowanie plików cookie

19 January 2022

Bruksela, 19 stycznia – Podczas styczniowego posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła wytyczne w sprawie praw osób, których dane dotyczą , koncentrujące się na prawie dostępu. Wytyczne te mają służyć przeanalizowaniu różnych aspektów prawa dostępu i zapewnieniu bardziej precyzyjnych wskazówek co do sposobu realizacji prawa dostępu w różnych sytuacjach. Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych zawierają między innymi wyjaśnienia dotyczące zakresu prawa dostępu, informacji, które administrator musi przekazać osobie, której dane dotyczą, formatu wniosku o udzielenie dostępu, głównego sposobu udzielania dostępu oraz pojęć wniosku ewidentnie nieuzasadnionego i wniosku nadmiernego. W listopadzie 2019 r. odbyło się wydarzenie z udziałem zainteresowanych stron poświęcone temu zagadnieniu, a opinie wyrażone przez zainteresowane strony uwzględniono w procesie opracowywania projektu dokumentu.

Przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych Andrea Jelinek powiedziała: „Prawo dostępu umożliwia osobom fizycznym uzyskanie wiedzy na temat tego, w jaki sposób i dlaczego przetwarzane są ich dane osobowe. Wytyczne zawierają przykłady, które mają pomóc administratorom danych w udzielaniu odpowiedzi na wnioski o udzielenie dostępu w sposób zgodny z RODO”.

Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych będą przedmiotem konsultacji publicznych przez okres sześciu tygodni.

Ponadto Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła pismo w odpowiedzi na pisma wzywające do spójnej interpretacji zgody na stosowanie plików cookie. W swoim piśmie EROD przypomina, że zależy jej na zapewnieniu zharmonizowanego stosowania przepisów o ochronie danych w całej Unii Europejskiej. W tym celu powołała niedawno grupę zadaniową ds. banerów informujących o plikach cookie, która ma koordynować odpowiedzi na skargi dotyczące takich banerów. Ponadto Europejska Rada Ochrony Danych zaktualizowała wytyczne dotyczące zgody w celu zapewnienia jednolitego podejścia do warunkowości zgody i do jednoznacznego wyrażania woli.

 

Informacje dla redaktorów:

Wszystkie dokumenty przyjęte podczas posiedzenia plenarnego EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania i będą udostępniane na stronie internetowej EROD po zakończeniu tych kontroli.

 

 

EDPB_Press Release_2022_01