Databeskyttelsesrådet vedtager retningslinjer om registreredes rettigheder og skrivelse om samtykke til cookies

19 January 2022

Bruxelles, den 19. januar — På sit plenarmøde i januar vedtog Databeskyttelsesrådet retningslinjer om registreredes rettigheder med fokus på retten til indsigt. Formålet med retningslinjerne er at analysere de forskellige aspekter af retten til indsigt og give mere præcise retningslinjer for, hvordan retten til indsigt skal gennemføres i forskellige situationer. I retningslinjerne præciseres bl.a. omfanget af retten til indsigt, de oplysninger, som den dataansvarlige skal give den registrerede, formatet for anmodningen om indsigt, den vigtigste måde at give indsigt på og begrebet åbenbart grundløse, overdrevne anmodninger. Der blev i november 2019 afholdt et arrangement for interessenter herom, og interessenternes synspunkter og holdninger blev taget i betragtning under udarbejdelsen.

Formanden for Databeskyttelsesrådet, Andrea Jelinek, udtaler: "Retten til indsigt gør det muligt for enkeltpersoner at vide, hvordan og hvorfor deres personoplysninger behandles. Retningslinjerne indeholder eksempler, der kan hjælpe de dataansvarlige med at besvare anmodninger om indsigt på en måde, der er i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR)."

Retningslinjerne sendes til offentlig høring i en periode på seks uger.

Herudover vedtog Databeskyttelsesrådet en skrivelse som svar på breve, hvori der opfordres til en konsekvent fortolkning af samtykke til cookies. I skrivelsen gentager Databeskyttelsesrådet, at det er fast besluttet på at sikre en harmoniseret anvendelse af databeskyttelsesreglerne i hele Den Europæiske Union. I den forbindelse har Databeskyttelsesrådet for nylig oprettet en taskforce vedrørende cookiebannere for at koordinere opfølgningen på klager vedrørende cookiebannere. Endvidere har Databeskyttelsesrådet ajourført retningslinjerne vedrørende samtykke for at sikre en harmoniseret tilgang til betingelserne for samtykke og til den utvetydige viljestilkendegivelse.

 

Baggrundsoplysninger:

Alle dokumenter, der vedtages på Databeskyttelsesrådets plenarmøde, er underlagt de nødvendige kontroller af juridisk, sproglig og formateringsmæssig art og vil blive gjort tilgængelige på Databeskyttelsesrådets websted, når disse er afsluttet.

 

EDPB_Pressemeddelelse_2022_01