Steidzams saistošs lēmums Nr. 01/2021 par lūgumu, ko saskaņā ar VDAR 66. panta 2. punktu iesniegusi Hamburgas (Vācija) uzraudzības iestāde, prasot pieņemt galīgos pasākumus attiecībā uz Facebook Ireland Limited

Adopted on: 12 July 2021 Published on: 29 June 2022
Steidzams saistošs lēmums Nr. 01/2021 497.62 KB
Members: