Deċiżjoni Vinkolanti Urġenti 01/2021 dwar it-talba skont lArtikolu 66(2) tal-GDPR mill-Awtorità Superviżorja ta’ Hamburg (Ġermaniża) biex tiġi ordnata l-adozzjoni ta’ miżuri finali rigward Facebook Ireland Limited

Adopted on: 12 July 2021 Published on: 29 June 2022
Deċiżjoni Vinkolanti Urġenti 01/2021 647.34 KB
Members: