Brådskande bindande beslut 01/2021 om en begäran enligt artikel 66.2 i dataskyddsförordningen från Hamburgs tillsynsmyndighet (Tyskland ) om åläggande att anta definitiva åtgärder med avseende på Facebook Ireland Limited

Adopted on: 12 July 2021 Published on: 29 June 2022
Brådskande bindande beslut 01/2021 460.66 KB
Members: