Европейски комитет за защита на данните

Administrative fines