ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Εσωτερικός κανονισμός

Filters

εσωτερικός κανονισμός

23 November 2018

On 23 November 2018, the EDPB approved several modifications to its rules or procedures. Among other things, the changes give full effect to the EEA Joint Committee decision integrating the GDPR into the EEA agreement, which allows for a full participation within the EDPB for the EEA EFTA supervisory authorities without the right to vote.

εσωτερικός κανονισμός 23.11.2018  200.96 KB
Θεματικές ενότητες: