ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Εσωτερικός κανονισμός

Filters

[CURRENT] εσωτερικός κανονισμός

10 September 2019

Version 3, as last modified and adopted on 10 September 2019.

[CURRENT] EDPB Rules of Procedure adopted on the 10.09.2019  740.79 KB
Θεματικές ενότητες:

[OLD] εσωτερικός κανονισμός

23 November 2018

Version 2, as last modified and adopted on 23 November 2018.

[OLD] εσωτερικός κανονισμός 23.11.2018  200.96 KB
Θεματικές ενότητες:

[OLD] εσωτερικός κανονισμός

25 May 2018

Version 1, as adopted on 25 May 2018.

[OLD] EDPB Rules of Procedure adopted on the 25.05.2018  552.75 KB
Θεματικές ενότητες: