Stanovisko 14/2019 k návrhu štandardných zmluvných doložiek, ktorý predložil dánsky dozorný orgán (článok 28 ods. 8 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

12 July 2019
Stanovisko 14/2019 k návrhu štandardných zmluvných doložiek, ktorý predložil dánsky dozorný orgán (článok 28 ods. 8 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) 1008.23 KB
DK SA Standard Contractual Clauses for the purposes of compliance with art. 28 GDPR (January 2020) 276.46 KB
Members: