Mnenje št. 14/2019 o osnutku standardnih pogodbenih določil, ki jih je predložil danski nadzorni organ (člen 28(8) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

12 July 2019
Mnenje št. 14/2019 o osnutku standardnih pogodbenih določil, ki jih je predložil danski nadzorni organ (člen 28(8) Splošne uredbe o varstvu podatkov) 532 KB
DK SA Standard Contractual Clauses for the purposes of compliance with art. 28 GDPR (January 2020) 276.46 KB
Members: