Vastu võetud 1 Arvamus 14/2019 Taani järelevalveasutuse esitatud lepingu tüüptingimuste eelnõu kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõige 8)

12 July 2019
Vastu võetud 1 Arvamus 14/2019 Taani järelevalveasutuse esitatud lepingu tüüptingimuste eelnõu kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõige 8) 513.21 KB
DK SA Standard Contractual Clauses for the purposes of compliance with art. 28 GDPR (January 2020) 276.46 KB
Members: