Stanovisko 11/2019 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Českej republiky týkajúceho sa spracovateľských operácií, v prípade ktorých sa nevyžaduje posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajo

12 July 2019
Stanovisko 11/2019 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Českej republiky týkajúceho sa spracovateľských operácií, v prípade ktorých sa nevyžaduje posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) 428.38 KB
Members: