Stanovisko 10/2019 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Cypru týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

12 July 2019
Stanovisko 10/2019 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Cypru týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) 352.04 KB
Members: