Stanovisko č. 10/2019 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Kypru, pokud jde o operace zpracování podléhající požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (čl. 35 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

12 July 2019
Stanovisko č. 10/2019 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Kypru, pokud jde o operace zpracování podléhající požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (čl. 35 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů) 388.99 KB
Members: