ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Mandate on the processing of health data for research purposes in the context of the COVID-19 outbreak

07 April 2020
Mandate on the processing of health data for research purposes in the context of the COVID-19 outbreak  205.75 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: