An Bord Eorpach um Chosaint Sonraí

Fianáin

Fianáin, méarlorgaireacht gléis agus logaí sonraí

Úsáidimid fianáin, méarlorgaireacht gléis agus logaí sonraí le haghaidh fheidhmiú teicniúil ár suímh ghréasáin agus chun staitisticí a chruthú.

Fianáin

Is é is fianán ann píosa beag sonraí a stórálann suíomh gréasáin ar ríomhaire nó ar ghléas soghluaiste an chuairteora.

Is é an suíomh gréasáin a shocraíonn fianáin chéad pháirtí. Ní fhéadann ach an suíomh gréasáin na fianáin sin a léamh. D’fhéadfadh sé go mbainfeadh suíomh gréasáin úsáid as seirbhís sheachtrach freisin chun anailís a dhéanamh ar an dóigh a bhfuil an suíomh á úsáid ag daoine. Is é Europa Analytics an tseirbhís anailísíochta corparáidí a úsáideann an Coimisiún Eorpach. Déanann sé meastóireacht ar éifeachtúlacht shuíomh gréasáin an Bhoird Eorpaigh um Chosaint Sonraí, rud a n-óstálann an Coimisiún Eorpach é.

Socraíonn Europa Analytics a fhianán féin. Is é an Coimisiún Eorpach amháin a rialaíonn na sonraí a bhailítear le fianáin chéad pháirtí trí na sonraí a stóráil i bhfreastalaithe atá faoina úinéireacht iomlán agus faoina rialú iomlán. Ní chomhroinntear na sonraí le haon eagraíocht eile chun críocha margaíochta, taighde margaidh nó tráchtála.

Bíonn an fhaisnéis seo a leanas san fhianán céad pháirtí:

  • Uimhir Aitheantais Chuairteora randamach uathúil
  • Am na chéad chuairte ón gcuairteoir lena mbaineann
  • Am na cuairte roimhe ón gcuairteoir lena mbaineann
  • An líon cuairteanna ón gcuairteoir lena mbaineann

Stóráiltear fianáin dhianseasmhacha ar ghléas agus ní scriostar go huathoibríoch iad nuair a dhúntar an brabhsálaí. I gcás fianán dianseasmhach, gintear aitheantas randamach lena gcuirtear ar chumas Europa Analytics an t-úsáideoir a shainaithint nuair a fhilleann sé/sí ar an suíomh.

Téann gach fianán in éag tar éis 13 mhí.

Méarlorgaireacht gléis

Úsáideann Europa Analytics sásra dí-shainaitheanta Prótacail Idirlín (IP) lena gceiltear go huathoibríoch cuid de sheoladh IP gach cuairteora. Fágann sé sin nach féidir aon chuairteoir ar leith a shainaithint tríd an seoladh IP amháin.

Is é is méarlorg gléis ann faisnéis a bhailítear faoi ghléas ríomhaireachta cianda chun críocha sainaitheanta. Is féidir na méarloirg sin a úsáid chun úsáideoirí nó gléasanna aonair a shainaithint fiú amháin nuair a bhíonn an gléas curtha as. Téann an méarlorg gléis in éag tar éis 30 nóiméad. Ní dhéanfar aon mhéarlorgaireacht gléis, áfach, má roghnaíonn úsáideoir rogha an diúltaithe a chur i bhfeidhm.

Logaí sonraí

Is ionann logaí agus téacschomhaid lena stóráiltear faisnéis ar an bhfreastalaí. Coimeádtar na logaí seo a leanas chun críocha anailísíochta mura roghnaíonn an t-úsáideoir rogha an diúltaithe a chur i bhfeidhm.

  • An seoladh IP (ceilte), an láthair, an dáta agus an t-am agus an t-am in amchrios áitiúil an chuairteora;
  • An teideal, URL an leathanaigh a bhfuiltear ag amharc air agus URL an leathanaigh ar amharcadh air roimh an leathanach reatha;
  • Faisnéis faoin ngléas atáthar ag úsáid (taifeach scáileáin, ríomhaire deisce/ríomhaire táibléid/fón póca, branda, leagan, ..) agus faoin nasc idirlín (luas leathanaigh);
  • An córas oibriúcháin, an leagan den bhrabhsálaí, na breiseáin a dtacaíonn an brabhsálaí leo;
  • Cuardach Suímh agus na comhaid ar cliceáladh orthu agus a íoslódáladh agus na naisc chuig fearainn sheachtracha ar cliceáladh orthu;
  • Príomhtheanga an bhrabhsálaí atáthar ag úsáid agus teanga an leathanaigh ar tugadh cuairt air.

Rogha an diúltaithe

Mar réamhshocrú, rianaíonn Europa Analytics an t-eispéireas brabhsála ar mhaithe le staitisticí a tháirgeadh, i measc nithe eile. Is féidir a roghnú nach rianófar thú (rogha an diúltaithe) - cliceáil anseo.

Má roghnaíonn tú rogha an diúltaithe, gheobhaidh tú fianán rogha an diúltaithe (piwik_ignore) chun go gcuimhneofar ar do chinneadh.

Má dhíchumasaíonn tú na fianáin ón mbrabhsálaí, ní bheidh tú in ann rogha an diúltaithe a chur i bhfeidhm go héifeachtach mar nach mbeifear in ann an fianán piwik_ignore a shábháil. Sa chás sin, féach na sainroghanna ‘Ná rianaigh’ thíos.

Sainroghanna ‘Ná rianaigh’

Leis an tsainrogha ‘Ná rianaigh’, is féidir le cuairteoirí a roghnú nach rianófar iad le suíomhanna gréasáin chun aon chríche ar bith, lena n-áirítear seirbhísí anailísíochta, líonraí fógraíochta agus ardáin shóisialta a úsáid. 

Má chumasaíonn tú ‘Ná rianaigh’ i do bhrabhsálaí gréasáin, tabharfaidh Europa Analytics aird ar do rogha; ní rianóidh Europa Analytics aon chuairteoirí a bhfuil fianán piwik_ignore acu; Ní oibríonn ‘Ná rianaigh’ le Internet Explorer, roghnaigh rogha an diúltaithe ina ionad.

Rochtain shrianta ar fhaisnéis

Is trí phrótacal HTTPS a chriptítear an chumarsáid sonraí anailísíochta ar fad. Is iad baill foirne údaraithe an Choimisiúin a dhéileálann le Piwik, na baill foirne ábhartha ó institiúidí Eorpacha nó fochonraitheoirí seachtracha a bhfuil údarás cuí acu, a bhféadfadh sé go mbeadh orthu suíomhanna áirithe a anailísiú, a fhorbairt agus/nó a chothabháil ar bhonn rialta na haon daoine ar féidir leo tuarascálacha anailísíochta arna nginiúint ag Europa Analytics a rochtain. Déanann siad amhlaidh trí Chóras Fíordheimhniúcháin an Choimisiúin Eorpaigh amháin.

Logaí cuairteoirí

Scriosann Europa Analytics logaí cuairteoirí go huathoibríoch tar éis 13 mhí. Stórálann an Coimisiún Eorpach sonraí comhiomlánaithe ar feadh tréimhse éiginnte chun anailís a dhéanamh.

Déan teagmháil

Má bhíonn ceisteanna sonracha agat faoi stóráil agus úsáid shonraí Europa Analytics nó iarratais ar thuilleadh faisnéise a fháil faoi bheartas an Bhoird maidir le fianáin, is féidir leat dul i dteagmháil lenár Stiúrthóir gréasáin.