EDAK sekretariāts

EDAK sekretariāts, ko veido valstu datu aizsardzības iestāžu pārstāvji un EDAU, nodrošina analītisku, administratīvu un loģistikas atbalstu EDAK. Šis atbalsts ietver instrukciju sagatavošanu, kā arī EDAK sanāksmju un saziņas organizēšanu.

Lai gan EDAK sekretariāta personāla darba devējs ir EDAU, sekretariāta darbinieki veic savus uzdevumus tikai saskaņā ar EDAK priekšsēdētāja norādēm.

EDAK un EDAU savstarpējās sadarbības nosacījumi ir noteikti saprašanās memorandā.

 

Sazinieties ar mums