Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Atzinums 4/2019 par administratīvās vienošanās projektu par personas datu pārsūtīšanu starp Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu uzraudzības iestādēm un EEZ nepiederīgām finanšu uzraudzības iestādēm

12 February 2019
Atzinums 4/2019  115.58 KB
Dalībvalstis: