Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Paziņojums par E-privātuma regulu un uzraudzības iestāžu un EDAK turpmākajiem uzdevumiem

19 November 2020
Paziņojums par E-privātuma regulu un uzraudzības iestāžu un EDAK turpmākajiem uzdevumiem  72.63 KB
Dalībvalstis: