ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Δήλωση σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τον μελλοντικό ρόλο των εποπτικών αρχών και του ΕΣΠΔ

19 November 2020
Δήλωση σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τον μελλοντικό ρόλο των εποπτικών αρχών και του ΕΣΠΔ  82.85 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: