Euroopa Andmekaitsenõukogu

Avaldus e-privaatsuse määruse ning järelevalveasutuste ja Euroopa Andmekaitsenõukogu tulevase rolli kohta

19 November 2020
Avaldus e-privaatsuse määruse ning järelevalveasutuste ja Euroopa Andmekaitsenõukogu tulevase rolli kohta  69.09 KB
Liikmesriigid: