Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Recommendations 02/2020 on the European Essential Guarantees for surveillance measures

10 November 2020
Recommendations 02/2020  1.02 MB
Tēmas:
Dalībvalstis: