ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

EDPB Annual Report 2019

18 May 2020

Executive summary: DOWNLOAD

EDPB Annual Report 2019  4.6 MB
EDPB Annual Report 2019 - Executive Summary  2.55 MB
Κράτη μέλη: