Arvamus 9/2020 Iirimaa järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb edasikindlustusgrupi Reinsurance Group of America volitatud töötleja siduvaid kontsernisiseseid eeskirju