Avizul 9/2020 referitor la proiectul de decizie al autorității de supraveghere din Irlanda în ceea ce privește regulile corporatiste obligatorii pentru persoana împuternicită de operator în cadrul Reinsurance Group of America