Opinia 9/2020 w sprawie projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych dla podmiotów przetwarzających w Reinsurance Group of America